Inschrijfformulier Sharpie Europese Kampioenschappen 2017Stuurman  
Bemanning
Zeilnr
Naam boot
Adres
Postcode Plaats
Telefoon Email
Club
Aantal personen waarmee wij komen
Wij arriveren op  
Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt Eur. 175,- , over te maken op rekening nummer NL56 RABO 0363 5682 39 t.n.v. Nederlandse Sharpieclub onder vermelding : Inschrijving EK 2017 plus zeilnummer. Inschrijfgeld dient voor aanvang van de wedstrijden te zijn bijgeschreven op de hiervoor vermelde rekening.

Opmerkingen

Aansprakelijkheid en verzekering
ARZV, de klassenorganisatie, het Watersportverbond, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en /of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welk direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden.

Ik heb voor mijn boot een aansprakelijkheidsverzekering met een dekking tot Eur. 1.000.000,- .