Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klasse organisatie

Sharpie Klasseorganisatie.

Oprichting

De Nederlandse 12m² Sharpie Club, opgericht op 12 april 1963 te Amsterdam, is een door het KNWV erkende klasseorganisatie.
Het doel van de vereniging is het propageren en het bevorderen van het zeilen, speciaal het wedstrijdzeilen in de (inter-) nationale 12m² Sharpieklasse, het bevorderen van de belangen, voor zover deze gelegen zijn op het terrein van de zeilsport, der leden en het bevorderen van het contact en goede verstandhouding tussen de zeilers der 12m² Sharpieklasse.
De Nederlandse 12m² Sharpie Club tracht dit doel te bereiken door het bepleiten van haar belangen bij het KNWV, het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, het verstrekken van adviezen aan de leden en alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk zijn.